Niveau 1

Van data-onderzoek tot AI-implementatie. Hemisphere begrijpt wat er nodig is om een AI-leider in uw branche te worden.

Twijfel in wat mogelijk is?

Check-in met specialist

Youri van der Zee

AI Specialist

Digitalisering met AI

Van informatie naar optimalisatie

The most value is obtained when your organization fully embraces digitization. The organization is now able to implement solutions in every division. Let Hemisphere be your north star to get there.

Uitgelicht

Slim aanbestedingsdocumenten doorzoeken

Hemisphere heeft Altura geholpen met het stroomlijnen van het aanbestedingsproces door GPT-4 toe te passen om grote documenten slim doorzoekbaar te maken. De oplossing vermindert de tijd die klanten besteden aan het doorzoeken van aanbestedingen, een van de meest tijdrovende werkzaamheden. Hierdoor realiseren klanten van Altura tot 30% tijdsbesparing en kunnen zij efficiënter inspelen op aanbestedings kansen.

Werkwijze

Van concept tot implementatie

IT projecten staan er om bekend dat ze al snel veelomvattend kunnen worden. Door per fase te focussen op de kernfunctionaliteiten van de oplossing verlagen we kosten en verhogen we kans op succes.

Proof of concept

Proof of value

Proof of scale

Wat onze klanten zeggen

Waarom nu?

Betaalbaardere & Betere Service

Betaalbaardere & Betere Service

Door ontwikkelingen in AI zijn we in staat om tot een diep niveau te begrijpen wat klanten willen. Dé uitgelezen kans om service processen (verder) te automatiseren en daarmee een betaalbaardere en betere service ervaring te bieden.
Flexibiliteit in het kiezen van software

Flexibiliteit in het kiezen van software

Daar waar organisaties eerst afhankelijk waren van één systeem voor alle processen, kiezen organisaties steeds vaker voor losse Cloud / SaaS-oplossingen. Het is vaak nog wel een uitdaging om deze te oplossingen te goed te koppelen met bestaande systemen en processen. Met de komst van (low-code) data pipeline bouwblokken is het mogelijk om vrijwel elke oplossing te koppelen. Dit geeft u de flexibiliteit om altijd voor de beste oplossing te gaan zonder vast te zitten aan legacy systemen.
Nieuwe inkomstenstromen

Nieuwe inkomstenstromen

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Big Data & AI openen deuren naar nieuwe mogelijkheden en kansen. ML kent steeds meer succesverhalen en werkt al lang niet meer alleen op theoretische datasets. Door handmatige processen te automatiseren voor een fractie van de kosten zijn er verschillende verdienmodellen te bedenken die u vandaag een concurrentievoordeel opleveren.

Technology partners

Level 1

Data research

Data contains rich and often real-time information for a wealth of applications. By analyzing the large influx of customer contacts (anonymously), you are able to gain almost real-time insight into customer needs. Based on these insights, it is also possible to hyper personalize the offer. 

Hemisphere helps you make analyzes to understand the different trends and opportunities at the micro level. By responding to this, you exceed customer expectations and gain trust.

Level 2

Data engineering

The shift to cloud services offers organizations the opportunity to simplify their data processing. Companies that currently rely on batch processing can now implement continuous processing methods without disrupting their current processes. Rather than expensive rip-and-replace, the implementation can be incremental and evolutionary. 

By following the Extract-Transform-Load (ETL) methodology, data is processed and passed on in a qualitative and safe manner. This reduces the chance of errors in the data and provides the management team with the right data to base their decisions on.

Level 3

New AI model design

A costly hick-up in your process and do you have the feeling that only an AI solution can answer this? 

Hemisphere closely follows global AI development. This gives us a good idea of what is possible today. We have mastered various AI techniques on a broad level.

As a result, in most cases up to 80% of the final solution can be achieved in a design sprint of 2 weeks.

Level 4

AI optimization & implementation

AI is never a standalone solution. It requires a lot of fine-tuning and creating the right conditions to successfully land a Machine Learning model in an organization. Hemisphere knows what it takes to take these models to the next level. 

There are dozens of reasons why a model does not make it to implementation. Quality of (input) data, availability & costs of sufficient computing power and management are all well-known examples.

Hemisphere works with you to see what is needed to get more out of your AI solution. You can contact us from cleaning data and setting up HPC instances to offering customized Machine Learning SLAs.

Niveau 1

Data onderzoek

Data bevat rijke en vaak realtime informatie voor een schat aan toepassingen. Door de grote toestroom aan klantcontacten (anoniem) te analyseren bent u in staat om bijna realtime inzicht krijgen klantbehoeften. Op basis deze inzichten is ook mogelijk om aanbod te hyper personaliseren.

Hemisphere helpt u bij het maken van analyses om inzicht te krijgen in de verschillende trends en kansen om micro niveau. Door hierop in te spelen overtreft u de verwachting klant en wint u het vertrouwen.

Niveau 2

Data engineering

De verschuiving naar cloud diensten biedt organisaties de mogelijkheid om hun gegevensverwerking te vereenvoudigen. Bedrijven die momenteel afhankelijk zijn van batchverwerking, kunnen nu continue verwerkingsmethoden implementeren zonder hun huidige processen te verstoren. In plaats van dure rip-and-replace, kan de implementatie incrementeel en evolutionair zijn.

Door de Extract-Transform-Load (ETL) methodiek te volgen, worden gegevens op een kwalitatieve en veilige manier bewerkt en doorgezet. Hiermee beperkt u de kans op fouten in de data wordt het management team voorzien van de juiste data om hun beslissingen te baseren.

Niveau 3

Nieuw AI model design

Een kostbare hick-up in uw process en heeft u het gevoel dat alleen een AI oplossing hier antwoord op kan geven?

Hemisphere volgt de wereldwijde AI ontwikkeling op de voet. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat vandaag de dag mogelijk is. We hebben op een breed vlak verschillende AI technieken ons eigen gemaakt.

Als gevolg daarvan kunnen daarom in de meeste gevallen tot 80% van de eindoplossing komen in een design sprint van 2 weken.

Niveau 4

AI optimalisatie & implementatie

AI is nooit een losstaande oplossing. Het vereist veel finetuning en scheppen van de juiste voorwaarden om een Machine Learning model succesvol in een organisatie te laten landen. Hemisphere weet wat er nodig is om deze modellen naar een volgend niveau te brengen.

Er zijn tientallen redenen te bedenken waarom een model het niet haalt tot implementatie. Kwaliteit van (input) data, beschikbaarheid & kosten van voldoende rekenkracht en beheer zijn allemaal bekende voorbeelden.

Hemisphere bekijkt samen met u wat nodig is om meer te halen uit uw AI oplossing. Van het cleanen van data en inrichten van HPC instances tot het aanbieden van maatwerk ML SLA’s kunt u bij ons terecht.